bundeltje asperges

aspergehoeve op Facebook

Worden de asperges elk jaar opnieuw aangeplant?

Nee, de teler koopt éénjarige planten bij proffesionele kwekers.De eenjarige planten worden op hun definitieve standplaats geplant in geulen op een diepte van ongeveer 25 cm en een rijafstand van 180cm.aspergebed
De cyclus van de plant ziet er dan zo uit:
- Eerste jaar wordt niet geoogst. De jonge plant moet zich zo goed mogelijk ontwikkelen.
- Tweede jaar wordt één à 2 weken geoogst.
- Derde jaar wordt tot 1 juni geoogst.
- Vierde tot en met het tiende jaar wordt volledig geoogst, maximum tot 24 juni maar bij ons ongeveer tot 15 juni.
- Na het tiende jaar worden de planten vernietigd.

plantmachine

Hoe groeien asperges?
Asperges groeien onder de grond. Zodra ze met daglicht in aanraking komen, gaan ze verkleuren. Daarom is het belangrijk de witte asperges uit de grond te halen (te steken) vlak voordat ze boven de grond komen.

aspergebeddenHoe gaat dat dan?
In het vroege voorjaar worden de 'bedden' opgefreesd. Deze heuvels van zand worden over de aspergeplanten gezet. De bovenkant van de heuvels is helemaal glad gestreken. Als de asperge nu gaat groeien en boven de grond uit wil komen, gaat het zand scheuren. Op dat moment moet de asperge eruit gehaald worden. Een zeer specialistisch en arbeidsintensief karwei dat de nodige zorgvuldigheid vereist.aspergesteken

Wanneer komen de eerste asperges?
Dat is natuurlijk afhankelijk van de temperatuur, maar over hetalgemeen is dat rond half april. Tegenwoordig helpen wij de natuur een beetje door over de aspergebedden zwarte plastic te leggen.

Wat gebeurt er met asperges na het oogsten?
Ze worden dan zo snel mogelijk in koud water gezet. Dit om de smaak te bewaren en verkleuring tegen te gaan. Daarna worden deze asperges gewassen, op de juiste lengte afgesneden en per soort gesorteerd volgens stengeldikte, kleur, rechtheid, lengte en vorm.
De sortering volgens stengeldikte van witte asperges wordt gemeten in het midden van de stengel. We onderscheiden hier 4 categorieen:

AAA 28mm en meer
AA 22 tot 28mm
A 16 tot 22mm
B 12 tot 16mm